viết đơn xin việc thật thuyết phục

Cách viết đơn xin việc một cách chân thành

mau-cv-xin-viec-xuat-nhap-khau-1024x896-150x150

Để mình kể cho bạn nghe một câu chuyện như sau: Vào đầu năm 2014, Nguyễn Xuân Sơn – một sinh viên trẻ của đại học Ngoại Thương đã gửi một