viết cv thế nào là đúng

2 thứ mà bạn cần phải cực lưu ý khi viết CV

09faa1158fa8aea2b513a9b10d9d3d5612-150x150

Bạn trong bản CV – điều không bao giờ xuất hiện trong các Resume của Mỹ, ví dụ ngày tháng năm sinh, quốc tịch, nơi sinh.   CV (Curriculum