trò chuyện khách hàng

Cần phải làm gì khi khách hàng từ chối lời đề nghị của bạn?

lam-gi-khi-khach-hang-tu-choi

Biến câu phản đối thành câu hỏi của mình. Thái độ người bán có ý nghĩa quyết định. Các câu hỏi nêu cần thành thật và thăm dò và