lời khuyên khi đàm phán lương

Trong khi đám phán lương cần phải né tránh những câu hỏi nào?

2515fcf44f068128182eac8829250fd7

Nếu nhà tuyển dụng biết mức lương thấp nhất bạn sẵn lòng chấp nhận, đó có thể là tất cả những gì bạn sẽ nhận được. Trong buổi phỏng

Nếu bạn biết cách, thì đàm phán lương sẽ không khó!

damphan

NTD sẽ đưa ra một mức thấp hơn mức mà bạn đã đưa ra nhưng vẫn nằm trong giới hạn mong muốn của bạn (ví dụ là 7 triệu).