Không nói những điều tiêu cực về công ty cũ

Kỹ năng cơ bản cần thiết giúp trả lời phỏng vấn xin việc trót lọt

Happy Businesswomen Shaking Hands During Meeting

Để thể hiện thái độ tự tin và thẳng thắn, hãy luôn luôn nhìn thẳng vào mắt nhà tuyển dụng trong lúc phỏng vấn. Khi trao đổi với họ,