khách hàng mục tiêu

Nghệ thuật quản trị quan hệ khách hàng – CRM

crm-chinh-la-mot-nghe-thuat-quan-tri-quan-he-khach-hang

Khách hàng trung thành được hiểu là khách hàng đang mua hàng của doanh nghiệp và sẽ tiếp tục lựa chọn doanh nghiệp trong những lần mua tiếp theo.