học cách tha thứ

Học cách tha thứ để cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn

loi-ich-cua-su-tha-thu01

Người bị đau kinh niên về lưng cảm thấy bớt đau hơn và ít lo lắng khi ngồi thiền, sau đó tập trung biến dự giận giữ thành lòng