Chuẩn bị hồ sơ

Những bước khởi đầu thành công giúp bạn vượt qua vòng phỏng vấn

ky-nang-telemarketing

Nên đến nơi phỏng vấn trước 10 phút vì không nhà tuyển dụng nào chấp nhận ứng viên đến trễ. Nếu vì lý do nào đó bạn đến trễ,