chào hàng

Bổ sung kỹ năng Telemarketing

ky-nang-telemarketing

Bạn có biết, khi giao tiếp qua điện thoại, hiệu quả thông điệp truyền tải đến khách hàng được quyết định bởi 86% bởi giọng nói và chỉ có