cách trả lời câu hỏi điểm yếu

Cách thông minh giúp bạn trả lời câu hỏi phỏng vấn: Điểm yếu của bạn là gì?

vieckolam

Hãy tự vấn bản thân và liệt kê ra những nhược điểm của bạn trước đợt phỏng vấn. Nếu là những nhược điểm mà bạn đã từng vấp phải