bạn hiểu thế nào là thành công

Bạn sẽ thành công nếu bạn suy nghĩ tích cực

2014-03-20-focus

Sự tức giận liên tục sẽ làm xói mòn thái độ và tinh thần của bạn, tạo ấn tượng sai là bạn không thể kiểm soát được cuộc đời