Bài Học Bổ Ích Khi Thỏa Thuận Lương

Những bài học vô cùng bổ ích khi bạn đàm phán lương

js_mar_bai-01

Không tiết lộ quá nhiều thông tin là chìa khóa vàng trong quá trình đàm phán. Nhiều NTD sẽ hỏi về mức lương tại các công ty cũ và